زمینه فعالیت

این شرکت با داشتن کادری مجرب و یا تجربه قادر به ارائه خدمات ذیل در پروژه های مختلف میهن عزیزمان می باشد:

  • خدمات مشاور مهندسی
  • خدمات مهندسی خرید و تامین تجهیزات
  • خدمات مهندسی معکوس و ساخت تجهیزات برق و ابزار دقیق
  • خدمات نظارت و مدیریت کارگاه